۱
 
=»گزارش تصویری«=
تجمع‌ دانشجویان ایرانی مقابل سفارت سوئیس
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۱ ساعت ۱۸:۴۳
دانشجویان ایرانی با تجمع مقابل سفارت سوئیس خواستار برخورد مجامع بین‌المللی با آمریکا و اسرائیل شدند.
Share/Save/Bookmark
 
 
حضور نیروهای انتظامی مقابل سفارت سوئیس
تجمع‌ دانشجویان ایرانی مقابل سفارت سوئیس
تجمع‌ دانشجویان ایرانی مقابل سفارت سوئیس
تجمع‌ دانشجویان ایرانی مقابل سفارت سوئیس
تجمع‌ دانشجویان ایرانی مقابل سفارت سوئیس
تجمع‌ دانشجویان ایرانی مقابل سفارت سوئیس
تجمع‌ دانشجویان ایرانی مقابل سفارت سوئیس
پوشش خبری تجمع دانشجویان توسط خبرنگار خارجی
تجمع‌ دانشجویان ایرانی مقابل سفارت سوئیس
اقامه نماز ظهر و عصر مقابل سفارت سوئیس
تجمع‌ دانشجویان ایرانی مقابل سفارت سوئیس
تجمع‌ دانشجویان ایرانی مقابل سفارت سوئیس
تجمع‌ دانشجویان ایرانی مقابل سفارت سوئیس
تجمع‌ دانشجویان ایرانی مقابل سفارت سوئیس
حضور نیروهای انتظامی مقابل سفارت سوئیس
تجمع‌ دانشجویان ایرانی مقابل سفارت سوئیس
تجمع‌ دانشجویان ایرانی مقابل سفارت سوئیس
تجمع‌ دانشجویان ایرانی مقابل سفارت سوئیس
تجمع‌ دانشجویان ایرانی مقابل سفارت سوئیس
تجمع‌ دانشجویان ایرانی مقابل سفارت سوئیس
تجمع‌ دانشجویان ایرانی مقابل سفارت سوئیس
کد مطلب: 173