۰
 
یاداشت محمد کاظم انبارلویی
تأملی در نامه موسوی خوئینی‌ها
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۷
آقای موسوی خوئینی ها این آشی که به زور و تزویر یک ملت را سر آن نشاندید آنقدر شور شده که صدای خودتان را هم در آورده و به شما حق می‌دهم که فرصت مناسبی است برای انتقام گیری از رهبری که سالهاست حقد و کینه او را در دل دارید.