۰
 
دیدار ریاست دانشگاه با اعضای شورای بسیج دانشگاه فرهنگیان
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۹:۲۷
Share/Save/Bookmark
به گزارش شبکه خبر دانشجویان البرز (اسنا)
دیدار ریاست دانشگاه با اعضای شورای بسیج دانشگاه فرهنگیان
بعد از قرائت قرآن گزارش کار معاونت ها به صورت پاور پوینت پخش وبه اطلاع ریاست جدید دانشگاه رسید . مرآتی (معاونت خواهران در ناحیه بسیج دانشجویی) از اقدامات بسیجیان در زمان کوتاه پس ازتشکیل قدردانی وتشکرکرد واز بسیج دانشجویی وتشکلات بسیج دانشگاهی توضیحات مختصری رادادوتوجه و حمایت معنویی و دادن استقلال وتجهیزات برای بسیجان دانشگاه از سمت ریاست خواستار شد. وحسینی رابه عنوان معین دانشگاه فرهنگیان وناحیه بسیج معرفی کرد.
بعد از سخنان مرآتی معاونت ها به معرفی وشرح وظایف خود در دانشگاه پرداخت واعلام آمادگی در سال جدید برای فعالیت های بیشتر کرد.ریاست دانشگاه بعد از شنیدن نیازها وخواسته های معاونت ها گفت ازهیچ کمکی به بسیج کوتاهی نمی کند و در قبال این کمک ازبسیجیان خواستهای داشت :
به دلیل وظیفه ی که در دانشگاه دارید به معنی ولایت داشتن شما بردیگر دانشجویان نیست پس مواظب رفتار خوددر دانشگاه باشید.
داشتن برنامه و حرکت در راستای این برنامه ها و تهیه گزارش کار
واز ویژگی بسیجی واقعی : حضور دائمی در صحنه ، تهد به کار در کنار تخصص ،مسئولیت پذیر بودن ،اطلاع از فرامین رهبری و فعالیت های خودجوش بسیجیان نام برد وخواستار توجه معاونت ها به این ویژگی ها شد.
ودرآخراز وحدت کادر دانشگاه با پایگاه بسیج برای پیشرفت سریع دانشگاه با کمبودهای موجود خواستار شد.
کد مطلب: 4831