نظر
۱
۱
 
پرسشهاي جلسه دوم خواستگاری
تاریخ انتشار : جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۴۶
Share/Save/Bookmark
 
در صورتی که طرفین از گفتگوي جلسه اول به طور نسبی راضی بودند، بهتر است زمانی را براي جلسه دوم تعیین کنند، چرا که ممکن است در جلسه اول برخی از پاسخ ها کلی و مبهم بوده یا براي فرد سؤال برانگیز باشد و یا حتی رفتارهایی بوده که باید در جلسات بعدي رفع شود. لازمه این امر طرح سؤالات جدید براي رفع ابهام در جلسه دوم می باشد.
نکته: این جلسه براي تکمیل اطلاعات، رسیدن به نتیجه، تجزیه و تحلیل مطالب جلسه اول و تبادل فکر با اعضاي خانواده ضرورت دارد.
پرسش هاي جلسه دوم را میتوان با عناوین زیر مطرح نمود:

-۱ صفات روحی و اخلاقی
در جلسه اول گفتگو به صورت کلی درباره صفات روحی و اخلاقی پرسش میشود اما در جلسه دوم میتوان با سؤالات جزئی تر به شناخت دقیق تر ویژگی هاي روحی و اخلاقی طرف مقابل دست یافت. شناخت این ویژگی ها سبب میشود که طرفین در تصمیم گیري خود بهتر عمل کنند.
نمونه سؤالات عبارت است از:
- منطقی بودن را در چه می دانید؟ چقدر در زندگی، خود را منطقی می دانید؟
- وقتی تصمیم آخر را می گیرید، چه عواملی در منصرف شدن شما می توانند دخیل باشند؟
- دوست دارید در مقابل سختی کار شما، همسرتان چگونه شما را درك کند؟
- در تصمیم گیري ها چقدر از نظرات دیگران استفاده می کنید؟ چقدر براي کارهای تان احتمال اشتباه کردن می گذارید؟
- چقدر حرف مردم برایتان مهم است؟ آیا همیشه قضاوت مردم در مورد شما درست بوده؟
- اوقات فراغت خود را به چه چیزهایی اختصاص می دهید؟
- بذله گویی تا چه حد خوب است آیا دیگران شما را به عنوان یک آدم شوخ طبع می شناسند؟
- احسان به پدر و مادر را در چه چیزهایی می بینید؟ اگر در مسئله اي با پدر و مادرتان اختلاف داشتید، چه می کنید؟ تا حالا شده است مخالف نظر آنها کاري کرده باشید؟ چرا؟
- از چه رفتاري نمی توانید بگذرید؟ افسردگی، پرخاشگري، اضطراب، وسواس، سوءظن، زودرنجی، کج خلقی، تنهایی، ترسها، سابقه هاي بستري و درمان و ... جزء مهم ترین مسائلی هست که باید بررسی شود، (شاید بررسی این بند یکی از ضرورت هایی است که دختر و پسر باید به روانشناس مراجعه کنند.) اما اگر خودشان قصد بررسی داشتند باید نشانه هاي این اختلالات را بشناسند و با سؤال و دقت در نشانه ها و علائم این اختلالات پی به مشکل ببرند.
هم چنین صفاتی مثل خساست بودن، حسابگري، ولخرجی (دست و دلباز)، بی خیال، منزوي و بی علاقه به تفریح، پیگیر بودن (سمج)، سهل انگار، سخت گیري و .... جزء مسائلیست که میتوان با مثال هاي فوق پرسیده شود
۲-جلب رضایت همسر
در روابط دو طرف، دختر و پسر باید در مورد رضایت همدیگر پرسش هایی داشته باشند.
براي نمونه؛
فرد مقابل تا چه حد باید رضایت همسرش را جلب کند و تا چه میزان باید به خواسته هاي او توجه داشته باشد؟
چه شیوه هایی سبب جلب رضایت فرد مقابل میشود؟ و ...

-۳ قناعت و تجملات
در مورد میزان ساده زیستی و قناعت یا تجملات در زندگی باید از فرد مقابل پرسش شود.
براي نمونه؛
تعریف قناعت از نظر شما چیست و تا چه حد قناعت دارید؟
درباره تجملات و تشریفات در زندگی و حدود آن چه نظري دارید؟
-۴ سازگاري
گاه در زندگی مشترك اتفاقاتی می افتد که نیاز است دو فرد با هم سازگاري و همکاري داشته باشند. مثلاً:
اگر اتفاقی براي شما بیافتد که مجبور باشید با نصف درآمد قبلی همسرتان زندگی کنید، چه
می کنید؟
چه امکاناتی را براي داشتن رفاه نسبی لازم می دانید؟
شما مایلید همسرتان در خرید لوازم زندگی چه مسائلی را رعایت نماید؟
۵-مدیریت
مدیریت زندگی نیز از موضوعات مهم و اساسی است که دو طرف باید دیدگاه خود را در مورد آن بگویند.
پرسش در مورد این که چه کسی مدیریت کند مهم است. شاید هر دو به زن سالاري یا مردسالاري معتقد باشند یا بالعکس.
پرسشهایی در این زمینه میتواند دیدگاه فرد مقابل را در مورد مدیریت زندگی نشان دهد. براي نمونه؛
دیدگاه شما درباره جایگاه مرد در زندگی چیست؟
با پرسیدن این نوع سؤالات خواهید فهمید که خانم روحیه زن سالاري دارد یا نه؟ و براي خود جایگاه مشاوري مهربان قائل است یا خیر.
- دیدگاه شما درباره جایگاه زن در زندگی چیست و به او چقدر میدان می دهید؟
با پرسش سؤالاتی در این زمینه می توانید بفهمید آیا آقا، خانمها را موجوداتی ضعیف و کم اهمیت می داند یا نه؟
-۶ دخانیات
پرسش در مورد دخانیات و مواد مخدر میتواند دیدگاه افراد را در مورد این نوع مواد نشان دهد.
نظرتان درباره سیگار و مصرف آن و مواد مخدر چیست؟
آیا به مواد خاصی اعتیاد دارید؟ (قهوه، چاي، غذاي خاص، سیگار، قرص و ...) آیا از دخانیات یا قرص یا آمپول ویژه اي براي آرامش استفاده می کنید؟
-۷ میزان درآمد
میزان درآمد آقا مسأله مهمی است که خانم باید در مورد آن اطلاعاتی کسب کند تا بداند آیا میتواند با چنین درآمدي زندگی کند. آیا میزان درآمد شما در حدي هست که بتوانید با آن، زندگی متوسطی را اداره کنید؟
این سؤال در جلسه دوم پرسیده میشود تا شائبه پول دوستی و مادي گرایی زن پیش نیاید.
هم چنین پرسش از میزان درآمد خانم چندان لزومی ندارد. زیرا درآمد براي او می باشد مگر آن که او بخواهد در امور مالی زندگی مشارکت کند.
-۸ اعتقاد به مشاوره
از آن جایی که در زندگی مشترك ممکن است مشکلاتی به وجود آید که نیازمند کمک از افراد می باشد لذا در جلسه گفتگو طرفین می توانند نظر خود را در مورد این که از چه کسی در زندگی مشترك مشورت بگیرند.
براي رفع مشکلات زندگی تا چه حد به مشاوره اعتقاد دارید و آن را مؤثر میدانید؟
در صورت بروز مشکل در زندگی مشترك ترجیح می دهید با چه کسانی مشورت کنید؟
برخی مردها به مشاوره تن نمی دهند؛ زیرا گمان می کنند رفتن نزد مشاور به معناي اعتراف به اشتباه است.

کد مطلب: 4895


 
 
 
۱۳۹۴-۰۶-۳۱ ۱۱:۵۶:۰۲
خیلی ممنون سوالات کلی و خوبی بودند ولی بنظر شما نباید سوال بیشتر باشد درباره جلسه دوم خواستگاری؟ (993)