۰
 
پيامك سخن بزرگان
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۵۰
Share/Save/Bookmark
 
از زندگی خود لذت ببرید
بدون آنکه آنرا با زندگی دیگران مقایسه کنید
کندورسه*******سخنان بزرگان*******یکی از ناشناخته ترین لذت ها در زندگی حرف زدن با خویشتن است
فرانسیس رواتر*******سخنان بزرگان*******تا از عادت پرستی بدر نیائی و دست برنداری ، حقیقت ورز نشوی
عین القضاه همدانی*******سخنان بزرگان*******منشاء غم های گران را بیشتر در وجود خود جستجو کنید
تا در وجود دیگران
پل پوژه*******سخنان بزرگان*******کارهای تکراری ما نشانه شخصیت ماست
ارسطو*******سخنان بزرگان*******اراده های ضعیف همواره به صورت حرف و گفتار خودنمائی می کنند
لیکن اراده قوی جز در لباس عمل و کردار ظهور نمی یابد
گوستاو لوبون*******سخنان بزرگان*******برای یک کشتی که معلوم نیست به کدام بندرگاه می رود
باد موافق معنا ندارد
میشل دو مونتی*******سخنان بزرگان*******یکی از دشوارترین کارها برای هر فرد آن است
که روی سطح یخ زده ومرطوب زمین بخورد و وقتی بلند می شود ، خدا را شکر کند
لرد باکلی*******سخنان بزرگان*******ما در جوار یکدیگر زندگی می کنبم
پس اولین مقصود ما در زندگی این است که به یکدیگر محبت کنیم
و اگر نمی توانی دست کم دیگران را آزار ندهیم
دالائی لاما
کد مطلب: 3706