نظر
۱
۰
 
آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی شهر مشكين دشت
تاریخ انتشار : شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۰۰:۰۵
Share/Save/Bookmark
 
در اجراي ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آيين نامه اجرايي به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر مشكين دشت می رساند که انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامی شهر در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامی شهر مشكين دشت به شرح زیر می باشد:

۱ - آقاي عبدالصمد آزادي مشهور به صمد فرزند محد حسين كد نامزد ۱۲۴۶۲ - آقاي مصطفي ابراهيمي روشن مشهور به حاج مصطفی فرزند عیسی كد نامزد ۱۲۶۴۳ - آقاي عليرضا افشار فرزند عباس كد نامزد ۱۴۵۲۴ - آقاي محمد افشار فرزند عين اله كد نامزد ۱۴۵۶۵ - آقاي مرتضي بابالو فرزند جمشيدعلي كد نامزد ۱۵۴۵۶ - آقاي مهدي بابامحمدي فرزند يداله كد نامزد ۱۵۴۶۷ - آقاي نقي باقري اصل مشهور به نقي باقري فرزند عين اله كد نامزد ۱۵۷۴۸ - آقاي تيمور بخشي فرزند محمدکاظم كد نامزد ۱۵۸۴۹ - آقاي حسن بهزادنيا فرزند رحمت كد نامزد ۱۶۱۵۱۰ - آقاي سيدمحمد حسيني فرزند سيدفضائيل كد نامزد ۱۸۲۶۱۱ - آقاي سيداحمد حسيني تبار مشهور به حسينی (حسین شورگشتی) فرزند سيدجلال كد نامزد ۱۸۲۹۱۲ - آقاي سعيد خسروزاده فرزند محمدرضا كد نامزد ۱۸۹۱۱۳ - آقاي مهدي خسروزاده فرزند محمد رضا كد نامزد ۱۸۹۲۱۴ - آقاي مهدي خسرويان فرزند نصراله كد نامزد ۱۸۹۷۱۵ - آقاي حسن خليلي اصل فرزند علي كد نامزد ۱۹۲۴۱۶ - آقاي اسماعيل رستم نيا فرزند علي اكبر كد نامزد ۲۱۲۵۱۷ - آقاي عبداله رستمي فرزند محمد كد نامزد ۲۱۲۷۱۸ - آقاي محمدرضا زارع ميرك آباد فرزند احمدعلي كد نامزد ۲۱۸۲۱۹ - آقاي حافظ سلطاني فرزند موسي كد نامزد ۲۴۵۷۲۰ - آقاي محمد سليم زاده فرزند روح اله كد نامزد ۲۴۷۵۲۱ - آقاي حمداله شعبانپور مشهور به حميد فرزند خيراله كد نامزد ۲۵۱۹۲۲ - آقاي محمداسماعيل شوركشي فرزند علي اصغر كد نامزد ۲۵۴۶۲۳ - آقاي احمد شورگشتي فرزند محمدعلي كد نامزد ۲۵۴۷۲۴ - خانم زهرا شيخي گروسي فرزند احمد كد نامزد ۲۵۶۵۲۵ - آقاي ابراهيم عباسي فرزند كلب حسين كد نامزد ۲۶۷۹۲۶ - آقاي اكبر علي ويرديلو فرزند ابولقاسم كد نامزد ۲۷۸۲۲۷ - آقاي فلامرز فرماني فرزند محبعلي كد نامزد ۲۸۴۷۲۸ - آقاي علي فشانجردي فرزند اكبر كد نامزد ۲۸۵۶۲۹ - آقاي محمد فيضي فرزند محمود كد نامزد ۲۸۷۱۳۰ - آقاي علي كاوسي رحيم فرزند صحبت اله كد نامزد ۲۹۵۹۳۱ - خانم مهديا كچلو فرزند درويش علي كد نامزد ۲۹۶۴۳۲ - آقاي سعيد كريمي كوسالاري فرزند ولي كد نامزد ۲۹۸۴۳۳ - آقاي محمدحسين محمدميرزا مشهور به محمد ميرزايي ميرزايي ميرزا فرزند محب الله كد نامزد ۴۲۴۶۳۴ - آقاي سيدخليل مختاري فرزند سيداسمعيل كد نامزد ۴۲۶۹۳۵ - آقاي مجتبي مظفريان فرزند حسينعلي كد نامزد ۴۲۹۵۳۶ - آقاي محمد نظاملو فرزند علي كد نامزد ۴۶۴۹۳۷ - آقاي يوسفعلي نظاملو فرزند يونس علي كد نامزد ۴۶۵۱۳۸ - آقاي عباس هادي نژادزريني فرزند رضا كد نامزد ۴۷۱۶

توجه :

۱- نظر به اینکه تعداد اعضاي اصلی شوراي اسلامی این شهر ۹ نفر است، رأي دهندگان در روز اخذرأي فقط اسامی تعداد حداکثر ۹ نفر را می توانند دربرگ رأي بنویسند .

۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداري كرج در اجراي ماده ۵۲قانون انتخابات شوراهاي اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأي، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .


مهدي ايران نژاد فرماندار شهرستان كرج
کد مطلب: 2040


 
 
 
۱۳۹۲-۰۴-۲۹ ۲۱:۱۱:۲۸
سلام. مهدیا گچلو برادر زاده ی ممد علی گچلو در ارغوان شش هستش.ممنون محمد نظاملو هم یک _____ لنگه نداره چون مدیر کلاس زبانمونه .سلام اقای محمد نظاملو من فیض الهی هستم (151)