۰
 
معرفی کتاب؛
کتاب صنعت فرهنگ، تربیت انتقادی و آموزش رسانه
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۲
کتاب صنعت فرهنگ، تربیت انتقادی و آموزش رسانه ای به قلم آقای دکتر اکبر صالحی عضو هیات علمی گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی و سهیلا غلامی هره دشتی از انتشارات فرهنگ به چاپ رسید.
Share/Save/Bookmark
 
به گزارش اسنا، تاب صنعت فرهنگ، تربیت انتقادی و آموزش رسانه ای با تاکید بر آراء هورکهایمر و آدورنو به قلم آقای دکتر اکبر صالحی عضو هیات علمی گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی و سهیلا غلامی هره دشتی از انتشارات فرهنگ به چاپ رسید.

این کتاب مشتمل بر ۸ فصل است:
فصل اول کتاب: تعلیم و تربیت رادیکال یا انتقادی؛
فصل دوم: فرهنگ و تعلیم و تربیت و کارکردهای فرهنگ؛
فصل سوم: نقش رسانه ها در فرهنگ سازی؛
فصل چهارم: تاریخچه و اهداف صنعت فرهنگ از دیدگاه نظریه پردازان انتقادی؛
فصل پنجم: نظریه پردازان حوزه فرهنگ؛
فصل ششم: نظریه پردازان انتقادی درحوزه ی فرهنگ و رسانه؛
فصل هفتم: ابزارهای صنعت فرهنگ و رسانه از دیدگاه نظریه پردازان انتقادی؛
فصل هشتم: سلطه ی صنعت فرهنگ در آموزش رسانه ها.

این کتاب می تواند مورد استفاده ی دانشجویان و استادان فلسفه ی تعلیم و تربیت و حوزه ی رسانه و فرهنگ واقع شود.

علاقه مندان می توانند این کتاب را از انتشارات رشد فرهنگ تهیه نمایند.


انتهای پیام/
کد مطلب: 10781