۰
 
پرسش هاي گفتگو در خواستگاري جلسه اول
تاریخ انتشار : جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۴۳
Share/Save/Bookmark
 
پرسشهاي جلسه اول
حال که با مهارتهاي سؤال کردن و جواب دادن در جلسه خواستگاري آشنا شدید، نوبت به این میرسد که بدانید این سؤالات و عملیات را حول چه محورهایی تهیه کنید.
در این بخش فهرستی از سؤالاتی که لازم است در جلسات بیان شود، ارائه میگردد. البته سؤالات تنها به عنوان نمونه و جهت آشنا شدن ذهن خواننده میباشد، نه به عنوان سؤالات استاندارد و ملاك اصلی. هر فردي با توجه به ویژگیها، نیازها و شرایط و معیارهایی که براي ازدواج دارد و هم چنین با توجه به اهمیت و حساسیت بر روي موضوعها، قادر خواهد بود که سؤالات خود را تهیه کند.

براي این که جلسات گفتگو نتیجه بخش و مفیدتر باشد بهتر است که در جلسه اول گفتگو ۸ محور مشترك از سوي دختر و پسر و ۶ سؤال اختصاصی از سوي دختر مطرح شود که به شرح آنها پرداخته میشود.
-۱ معرفی
به عنوان اولین سؤال، هر دو نفر از هم بخواهند که خودشان را به طور کامل معرفی کنند و خلاصه اي از گذشته زندگی شان را بگویند. سرگذشت و بیوگرافی شامل این موارد میشود: معرفی کامل نام و نام خانوادگی، شغل، سن، شغل پدر و مادر، میزان تحصیلات هر یک از آنها، وضعیت شغلی و تحصیلی و سنی دیگر افراد خانواده و این که در چه خانواده اي و با چه شرایطی بزرگ شده و مسائل خاص زندگی آنها در گذشته چگونه بوده است.

نکته: توجه شود مسائلی که روي زندگی مشترك تأثیرگذار است باید بیان شود نه هر موضوع و مسئله اي. روشن است که این سؤال در ازدواجهاي فامیلی و آشنا جایگاهی ندارد.
۲-اعتقادي
بعد از معرفی، لازم است دو نفر سؤالاتی در مورد مسائل دینی و اعتقادي از یکدیگر بپرسند.

نکته: این گونه پرسشها علاوه بر این که شباهت عقیدتی دو فرد را نشان میدهد فاصله مذهبی فرد با خانوادهاش را نیز ارزیابی میکند.
نمونه سؤالات این بحث شامل:
۱. به نظر شما میزان پایبندي و اعتقاد به مسائل دینی تا چه حد مهم است؟
۲. آیا آشنایی با مسائل و دستورات مذهبی لازم است؟
۳. آیا مایل هستید همسر شما تمایلات مذهبی داشته باشد یا خیر؟
۴. آیا در جلسات مذهبی شرکت می کنید؟ تا چه حد؟
۵. حد نگاه به نامحرم چقدر است؟ شما در این رابطه چگونه برخورد میکنید؟
۶. به نظر شما ارتباط با جنس مخالف تا چه اندازه پذیرفتنی است؟
۷. میزان هماهنگی اعتقادي مذهبی شما با خانواده چقدر است؟
۸. نظر شما در مورد شنیدن موسیقی چیست؟
۹. اگر کسی در بین نزدیکان من یا شما اهل مصرف مشروبات الکلی باشد، درباره او چه احساسی خواهید داشت؟

نکته: در اعتقادات دینی از مصادیقی که خود به آنها اعتقاد دارید، سؤال کنید از جمله واجبات (نماز، روزه و ...) و مستحبات (زیارت، محافل و ...)، مسأله تقلید و ... چرا که هر یک به شکلی در زندگی مشترك تاثیرگذار خواهد بود.
۳-صفات روحی و اخلاقی
نکته مهم شناخت صفات روحی و اخلاقی فرد مقابل می باشد. دختر و پسر باید بدانند از نظر روحی و اخلاقی با هم شباهت دارند یا نه؟ مشابه بودن یا نبودن این صفات در زندگی اثرات مثبت یا منفی دارد.
-۴ خط مشی کلی زندگی
دو طرف باید درباره اهداف، برنامهها و رویههایی که در زندگی پیش میگیرند سؤالاتی را مطرح کنند.
نکته: در مورد خط فکر سیاسی افراد باید از هم پرسش نمایند.
چشم انداز شما براي زندگی آینده چیست؟ این برنامه ها در چه زمینه هایی است؟
به نظر شما مهمترین عامل موفقیت در زندگی چیست؟
-۵ استقلال و ثبات فکري و احساسی
نکته: یکی از موضوعات مهم دیگر، استقلال فردي دو طرف میباشد. از طریق پرسیدن برخی پرسش ها درمورد استقلال فردي طرف مقابل، اطلاعاتی را کسب
کنید تا بدانید در زمینه هاي شخصی، تصمیم گیري و ... تا چه حد به نظر دیگران به ویژه پدر و مادر و دوستان در امور زندگی مشترك اهمیت میدهد؟ استقلال دارد یا به خانواده خود وابسته است؟ اجازه دخالت در زندگی مشترکش را میدهد؟ آیا او دهن بین است یا خیر؟
در این مورد میتوان از این سؤالات استفاده نمود:
تا به حال چند بار شغل عوض کرده اید؟
آیا رشته تحصیلی خود را تغییر داده اید؟
آیا تا به حال با دوستی قطع رابطه کرده اید؟ چرا؟
از طرف مقابل بپرسید که به تناسب سنش چه چیزي اندوخته است؟ مثلا یک آقاي ۲۷ ساله چه میزان تحصیلات دارد، چه میزان سرمایه و یا چه میزان تخصص دارد؟ این فرد حداقل ۷ سال از بهترین زمان جوانی را در اختیار داشته است.
-۶ مسئولیت پذیري و انجام وظایف
بخش دیگري از پرسش ها باید به موضوع مسئولیت پذیري دو نفر اختصاص یابد.
سؤالات باید به صورت دقیق درباره زندگی قبلی فرد، شغل، تحصیلات، وظایف دوستی و خانوادگی و ... مطرح شود.

نکته: بر اساس این پرسش می توانید میزان مسئولیت پذیري فرد را مورد ارزیابی قرار دهید.
شما در چه تاریخی سرباز شدید، کی به سربازي رفتید؟ آیا غیبت هم داشته اید؟
آیا در قبال انجام ندادن کارها در خانواده دچار عذاب وجدان می شوید؟

-۷ انعطاف پذیري
انعطاف پذیري محور دیگر پرسش هاي شما است. از طریق برخی پرسش ها میتوانید میزان انعطاف پذیري فرد را بسنجید.
نکته: فردي که منفعل باشد مشکلات عدیدهاي را در زندگی براي شما ایجاد میکند.
براي نمونه میتوان از طرف مقابل چنین پرسش کرد که فرض کنید براي رفتن به یک مسافرت آماده شده ایم و قرار است ساعت ۱۸ از منزل خارج شویم، ناگهان تلفن زنگ میزند. و
یکی از اقوام که از شهرستان آمده اند، خواهان آدرس دقیق منزل ما هستند که به میهمانی ما بیایند، در این هنگام شما چه کار میکنید؟

نکته: نحوه پاسخگویی به این سؤال مهم است نه خود جواب.
اگر فرد بگوید به آنها میگوییم برنامه مسافرت داریم و نمیتوانیم در خدمت شما باشیم.
(این نشانه عدم انعطاف است) هم چنین اگر بگوید به آنها میگوییم قدمتان روي چشم بفرمائید (این هم نشانه عدم انعطاف است) در حالی که فرد منعطف به راه هاي دیگري به غیر از بلی یا خیر نیز توجه دارد. مثلا میگوید: باید ببینم سفر ما چقدر اهمیت دارد؟ آن فامیل کیست؟ ضرورت میهمانی او چیست؟ تاثیر رفتن به این سفر روي ما چقدر هست؟ و ...

(فراموش نکنید اینها مثال هستند، شما می توانید مسائل دیگري را طرح کنید، حتی گذشته فرد و رویارویی با مشکلاتی که در حوزه شغلی، تحصیلی و خانوادگی داشته، میزان انعطاف پذیري و سازگاري فرد را مشخص میکند) بنابراین انعطاف پذیري و این که فرد تا چه میزان خاصیت کششی دارد و حاضر به انعطاف و تغییر در نظراتش است بسیار مهم میباشد.

-۸ ارتباطات اجتماعی

پرسش هایی می تواند به شما کمک کند تا میزان تعاملات اجتماعی فرد مقابل را بسنجید.
در واقع بررسی کنید این فرد آیا در روابط اجتماعی خود افراط دارد یا تفریط؟
تا چه حد با فامیل ارتباط دارد؟
آیا در روابط اجتماعی گزینشی رفتار میکند؟
ارتباط فرد مقابل با دوستانش از اهمیت زیادي برخوردار است، میزان وابستگی فرد مقابل را بسنجید.
اگر همسر آینده شما در محیط کار یا بین نزدیکان با نامحرمان با حفظ ضوابط شرعی و عرفی ارتباط داشته باشد، چه می کنید؟

نکته: با این سؤال می خواهید به میزان سختگیري وي در این زمینه پی ببرید.
تا چه اندازه به رفت و آمد با دوستان و نزدیکان خود و نزدیکان همسرتان تمایل دارید؟

نکته: از این طریق قادر خواهید بود که تیپ شخصیتی فرد را دریابید.
یعنی فرد مقابل درونگرا است یا برونگرا و این که آیا در ارتباطات فامیلی و با دوستان مجرد خود زیاده روي میکند یا نه.
تا چه علاقه مند هستید با دوستان دوران مجردي در محافل و مجالس رابطه داشته باشید تا چه حد دوستان تان در تصمیم گیري به شما کمک می کنند.
به دوستانتان بیشتر توجه دارید یا خانواده و یا فامیل؟ چرا؟
محورهاي اختصاصی از سوي دختر
-۱ شهر محل سکونت
تصمیم دارید که بنا دارید با همسر آینده تان در کدام شهر زندگی کنید؟
-۲ نوع سکونت
آیا میخواهید مستقل زندگی کنید یا بنا دارید با والدین خود، محل سکونت مشترك داشته باشید؟
نکته: در صورت تمایل به زندگی با والدین، باید مشخص شود که چگونه (در یک محله، یک مجتمع، یک آپارتمان، یک طبقه یا یک دستگاه) میخواهد با آنان زندگی کند.
-۳ اشتغال مرد
شما به چه کاري اشتغال دارید؟
نکته: وضعیت شغلی طرف باید شفاف و روشن بیان شود و کلی گویی در این مورد (بازار، واسطه گري، وزارت خارجه و ...) کافی نیست؛ زیرا در بازار، انواع شغل ها؛ در کار واسطه گري، انواع واسطه ها، و در وزارت امور خارجه، انواع سمت ها وجود دارد.
در صورتی که در حال حاضر اشتغال ندارد، بپرسید: در آینده چه شغلی را می خواهید انتخاب کنید؟ توجه داشته باشید که هر خانمی نمیتواند با هر شغلی که همسرش داشته باشد، کنار بیاید.

نکته: شغل هایی چون هنرپیشگی، سیاست مداري، مشاوره، نظامی گري، نیروي انتظامی،
روحانیت و ... روحیه خاص می خواهد.
-۴ فعالیتهاي سیاسی اجتماعی زن
نظر طرف مقابل را در مورد فعالیت خود در امور سیاسی و اجتماعی بپرسید. براي نمونه آیا موافق هستید که همسر آینده شما فعالیت سیاسی اجتماعی داشته باشد؟ تا چه اندازه؟

-۵ اشتغال و تحصیل زن
لازم است در مورد اشتغال، به نوع آن (مراکز تجاري، اداري، آموزشی و ...) و در مورد تحصیل به سطح آن (کاردانی، کارشناسی، ارشد و دکتري) اشاره کند براي نمونه، آیا موافق هستید که همسر آیندهتان اشتغال داشته باشد یا به تحصیل خود ادامه دهد؟
۶-مسائل اقتصادي
در رابطه با امور اقتصادي و شیوه خرج کردن پول باید پرسش هایی صورت پذیرد. مثلاً در مورد خساست یا دست و دل باز بودن مرد و یا این که در زندگی مشترك تا چه حد به مسافرت و مهمانی دادن توجه میکند.
نکته: با این گونه پرسش ها میتوان به روحیه طرف مقابل در میزان هزینه کردن براي زندگی و خساست احتمالی او پی برید.
در پایان گفتگوي جلسه اول، در صورت احساس توافق کلی، مطالبی را که جنبه خصوصی و سرّي دارد (بیماري حاد یا خاص، اختلال روحی روانی، طلاق والدین، اعتیاد والدین، مجرم بودن یکی از افراد خانواده و ...) و حدود مهریه (زیاد، کم و متعادل) را مطرح کنید.
کد مطلب: 4894