۱
 
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خوارزمی در گفتگو با اسنا:
خوب بودن یا بد بودن توافق در اجرا مشخص می شود نه در روی کاغذ
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۹ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۰۷
اسنا؛ عبدی: این که گفته می شود این توافق نامه فتح الفتوح است و مثل آزادی خرمشهر است و یا اینکه بعد از این توافق می توانیم سفارت آمریکا در ایران را دایر بکنیم این یک عوام فریبی است و خلاف عقل و منطق است.