۱
 
فرداراهیان نوردرمیان حاملان نورالهی خواهندبود
وقتی مردم برای رسیدن شهدا خانه تکانی میکنند
وقتی تازگی بهاربوی شهدابخودمیگیرد
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۲۱:۱۲
فردامرزشلمچه میزبان شهداخواهدبود
Share/Save/Bookmark
 

به گزارش خبری شبکه خبردانشجویان البرز ((اسنا))فردا مرزشلمچه میزبان شهدائیست که پس ازسالهابه میهن خودبازمیگردند ودر دلهای خانواده هایشان ومردم سرزمینیکه عمری رابارایحه شهیدوشهادت گذرانده اندشوری بهاری ازحماسه ولایت مدارانه حسینی مینوازند.
شهدامنتظرشماهستیم...

کد مطلب: 967