۰
 
معرفی کتاب
آژانس یهود
تاریخ انتشار : جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۲:۱۲
پیشنهاد سردبیر این هفته معرفی کتاب آژانس یهود
Share/Save/Bookmark
 
به گزارش اسنا،
آژانس یهود
4
مولف : محمد عبدالرئوف سلیم

مترجم : کاظم نراقی

ناشر کتاب : اطلاعات

سال نشر : 1386

تعداد صفحات : 651


پژوهش حاضر، فعالیتهای دستگاه اجرائی برای یهودی کردن فلسطین را به هنگام قیومیت انگلیس بر فلسطین بررسی می کند. این پژوهش با بررسی زمینه فعالیت آژانس یهود و تحول آن آغاز می شود و ابتدا به شکل گیری آژانس گسترش یافته یهود و سپس در جنبه های گوناگون فعالیت آن را بررسی می کند.
پژوهش حاضر با بررسی زمینه های فعالیت آژانس یهود و تحول آن آغاز می شود.فصل های اول و دوم به شکل گیری آژانس گسترش یافته یهود اختصاص دارد.سپس در چهار زمینه پی در پی جنبه های گوناگون فعالیت آژانس بررسی می شود:
زمینه اول شامل تلاش های آژانس یهود در مهاجرت است که هدف از این مهاجرت تشکیل اکثریت جمعیتی فلسطینی بود.
زمینه دوم فعالیت آژانس یهود را در انتقال زمین عرب ها به مالکیت یهودی ها مورد بررسی قرار می دهد.
زمینه سوم شامل بررسی تلاش های آژانس یهود در مورد اسکان مهاجران یهودی در فلسطین است.
زمینه چهارم شامل بررسی تلاش های سیاسی داخلی و بین المللی آژانس یهود در آماده سازی برای برپایی رژیم اسرائیل است.
این کتاب در هفده فصل و یک خاتمه نگارش یافته است.
کد مطلب: 12382