۰
 
سنگرسازان بیسنگر ماندن
تاریخ انتشار : جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۲:۰۶
برای یک با رهم که شده حصار مکان و زمان را بشکنید و هنگام رانندگی به سوی مقصد به این فکر کنید که که هزار و اندی کیلومتر راه در کشور پس از انقلاب چگونه ساخته شده؟
Share/Save/Bookmark