۰
 
در پژوهشکده رویان صورت گرفت
تولد ۸ حیوان جدید تراریخته از انتقال ۱۰ جنین کشت شده
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۱۵
مسئول پایگاه تحقیقاتی علوم سلولی اصفهان گفت: به تازگی گروه محققان این پژوهشکده موفق به انتقال ۱۰ جنین کشت شده به حیوان و تولد هشت حیوان جدید تراریخته شدند.
Share/Save/Bookmark
 
محمد حسین نصراصفهانی امروز در اصفهان : این پژوهش روی بز انجام گرفت که حال تمام این حیوانات تراریخت خوب است و تنها پای یکی از این حیوانات شبیه‌سازی شده مشکل‌دار است.

وی با اشاره به اینکه هدف از انجام پژوهش افزایش کارایی فرایند شبیه‌سازی حیوانات است، ادامه داد: از پنج سال پیش در عرصه شبیه‌سازی حیوانات اقدامات پژوهشی خود را آغاز کردیم.

مسئول پایگاه تحقیقاتی علوم سلولی اصفهان با بیان اینکه نتیجه خوبی از هر کدام از انتقال‌ها شاهد بودیم، افزود: تولد هشت بز از ۱۰ انتقال جنین به حیوان اگر در دنیا اقدام اعجاب برانگیزی نباشد به طور قطع در ایران منحصر به فرد است.

وی تاکید کرد: تولد حیوانات تراریخت در راستای شبیه سازی اعضای حیوانات فاقد عضو و افزایش کمیت و کیفیت تولد جنین در بارداری‌های مصنوعی انجام می‌شود.

نصر اصفهانی گفت: در بسیاری از پژوهشگاه‌های سراسر دنیا میزان موفقیت انتقال جنین به حیوان و تولد حیوانات ترایخت ۱۰ تا ۱۵ درصد است.

کد مطلب: 1156