۰
 
توسط صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم؛
نرخ اجاره‌بهای خوابگاه‌های ملکی مجردی برای سال تحصیلی جدید اعلام شد+ جدول اجاره بها
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۰ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۵۳
نرخ اجاره بهای ماهانه خوابگاه های ملکی مجردی در سطوح یک و دو، سه، چهار و پنج برای سال تحصیلی جدید ۹۷-۹۶ اعلام شد.
Share/Save/Bookmark
 
به گزارش اسنا، صندوق رفاه دانشجویان نرخ اجاره بهای ماهانه خوابگاه های ملکی مجردی، سطح یک، دو، سه، چهار و پنج را در سال تحصیلی جدید ۹۷-۹۶ اعلام کرد. که به شرح زیر است :

 

نرخ اجاره بهای غیرنقدی خوابگاه های یک و دو نفره سطح یک و دو، در نیمسال اول و دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶  به صورت ماهانه، ۶۵۲ هزارو ۴۳۸ ریال و نرخ اجاره بهای غیرنقدی خوابگاه های ۹نفره و بیشتر در همین دو نیمسال ۲۹۳ هزارو ۵۹۷ ریال اعلام شده است.

 

این درحالی است که در تابستان نرخ اجاره بهای نقدی خوابگاه های مجردی یک و دو نفره  به صورت ماهانه ۹۷۸ هزارو ۶۵۶ ریال اعلام شده و نرخ اجاره بهای نقدی خوابگاه های ۹ نفره و بیشتر در تابستان ۴۸۹ هزارو ۳۲۸ ریال عنوان شده است.

 

نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی مجردی سطح ۳ در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ (ماهانه)

 

نرخ اجاره بهای غیرنقدی خوابگاه های ملکی مجردی یک و دو نفره سطح سه در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ به صورت ماهانه در نیمسال اول و دوم  ۶۲۴ هزارو ۷۱ ریال و نرخ اجاره بهای غیرنقدی خوابگاه های  ۹نفره و بیشتر در همین دو نیمسال ۳۱۲ هزارو ۳۵ ریال اعلام شده است. این درحالی است که در تابستان نرخ اجاره بهای خوابگاه های مجردی یک و دو نفره  سطح سه به صورت ماهانه ۹۳۶ هزارو ۱۰۶ ریال اعلام شده و نرخ اجاره بهای خوابگاه های ۹ نفره و بیشتر در تابستان ۴۶۸ هزارو ۵۳  ریال عنوان شده است.

 

نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی مجردی سطح چهار و پنج در سال ۹۷-۹۶ (ماهانه)

 

کد مطلب: 11236