۰
 
وضعیت اشتغال در ۲ دانشگاه مهم صنعتی/ آمار اشتغال در دکتری و ارشد
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۱
آمار اشتغال دانش آموختگان دانشگاه های علم و صنعت و خواجه نصیر الدین در سه مقطع براساس طرح پایش وزارت علوم اعلام شد.
Share/Save/Bookmark
 
به گزارش اسنا، امسال وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان سال های ۹۳-۹۴ به دو روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ارسالی از دانشگاه ها (طرح پایش رصد اشتغال) و تجزیه و تحلیل براساس اطلاعات ثبتی (آمار استخراج شده از سامانه بیمه وزارت کار) مورد بررسی قرار گرفت و ۸۷ دانشگاه و مرکز آموزش عالی در این طرح با وزارت علوم همکاری کردند.

در حال حاضر نتایج رصد اشتغال دانش آموختگان در مقاطع مختلف در ۲ دانشگاه علم و صنعت و خواجه نصیرالدین طوسی استخراج شده است.

آمارهای مستخرج از طرح پایش در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نشان می دهد که مقطع دکتری با ۹۶ درصد اشتغال در بالاترین رتبه قرار دارد در حالی که این عدد در آمار ثبتی که از وزارت کار استخراج شده، پایین تر و ۷۱ درصد است؛ دلیل این اختلاف آن است که نام این افراد در سامانه بیمه وزارت کار ثبت نشده است.

همچنین در مقطع ارشد ۸۳ درصد میزان اشتغال فارغ التحصیلان بوده که نسبت به دانشگاه علم و صنعت در وضعیت بهتری قرار دارد؛ میزان اشتغال دانش آموختگان علم و صنعت در همین مقطع ۷۷ درصد است.

نتایج رصد اشتغال دانش آموختگان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی براساس نتایج طرح پایش در سال ۹۸ به شرح زیر است؛

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی(مقطع تحصیلی) نتایج طرح پایش
کاردانی ۴۴/۴۴ درصد
کارشناسی ۷۴/۳۳ درصد
کارشناسی ارشد ۸۳/۰۹ درصد
دکتری ۹۶/۵۳ درصد
کل ۸۱/۱۸ درصد
جدول زیر آمار اشتغال فارغ التحصیلان این دانشگاه را براساس آمار ثبتی نشان می دهد؛

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی (مقطع تحصیلی) آمار ثبتی
کاردانی _____
کارشناسی ۶۳/۵۵
کارشناسی ارشد ۶۴/۹۲
دکتری ۷۱/۰۱
کل ۵۶/۴۲
برای اجرای طرح پایش رصد اشتغال حداقل ۳۰ درصد کل فارغ التحصیلان ۹۳-۹۴ دانشگاهها در نظر گرفته شد که بنا به گفته مدیر کل ارتباط با صنعت وزارت علوم ممکن است برای برخی دانشگاه ها ۴۰ درصد هم در نظر گرفته شده است.

نتایج رصد اشتغال دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت براساس نتایج طرح پایش در سال ۹۸ نشان می دهد که بیشترین آمار اشتغال مربوط به دوره دکتری است و دوره های ارشد و دکتری در رتبه های بعدی قرار دارند.

نتایج رصد اشتغال دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت براساس نتایج طرح پایش در سال ۹۸ به شرح زیر است؛

دانشگاه علم و صنعت (مقطع تحصیلی) میزان اشتغال(نتایج طرح پایش)
کارشناسی ۷۴/۶۶
کارشناسی ارشد ۷۷/۳۶
دکتری ۸۶/۹۳
کل ۷۷/۱۳
آمار ثبتی فارغ التحصیلان دانشگاه علم و صنعت نشان می دهد که میزان اشتغال در دوره کارشناسی ۵۵ درصد بوده که نسبت به نتایج طرح پایش ۱۹ درصد فاصله دارد. در این آمار هم دوره دکتری با ۸۵ درصد بیشترین میزان اشتغال را داراست.

جدول زیر آمار اشتغال فارغ التحصیلان این دانشگاه را براساس آمار ثبتی نشان می دهد؛

دانشگاه علم و صنعت(مقطع تحصیلی) میزان اشتغال(آمار ثبتی)
کارشناسی ۵۵/۱۱
کارشناسی ارشد ۷۳/۴۶
دکتری ۸۵/۰۷
کل ۷۰/۱۰
آمار کلی اشتغال این دو دانشگاه صنعتی نشان داد که نرخ اشتغال علم و صنعت در مجموع ۷۷ درصد و نرخ اشتغال خواجه نصیرالدین طوسی ۸۱ درصد است که میزان اشتغال خواجه نصیر در وضعیت بهتری قرار دارد.
انتهای پیام/س
کد مطلب: 12433