۰
 
مصاحبه با کاندیداهای شورای شهر کرج،این بار:
معصومه صفری طلابری
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۰۰:۵۳
Share/Save/Bookmark
 
لطفا خودتان را معرفی نمائید.

معصومه صفری طلابری، متولد ۱۳۶۲ در کرج، داری مدرک کارشناسی علوم سیاسی و مدرک کارشناسی ارشد روابط بین المللسوابق اجرایی و فعالیت های خود را شرح دهید.

عضو هیات موسس انجمن مطالعات منطقه ای

همکاری با وزارت خارجه در جهت برگزاری نمایشگاه

پژوهشگر در مسائل سیاسی و اجتماعی

هدف از شرکت در انتخابات شورای اسلامی شهر کرج

بنابر اعتقادات شخصی بر خود واجب دانستم که در مسیر انتخاب شهروندان کرجی قرار گیرم تا اگر خداوند مقدر فرمودند و اراده مردم بر آن قرار گرفت که بنده را به عنوان خدمتگزارشان در شورای شهر بپذیرند هدفی جز آبادانی و رفاه عمومی برای شهروندان بخصوص در مناطق محروم دنبال نکنم.اهداف و برنامه ها

پاسخگویی نسبت به وعده های انتخاباتی و عملکرد دوره مسئولیت

بررسی دقیق قرارداد های شهرداری و نظارت بر حسن اجرای آن ها

ساماندهی به مناطق محروم شهری

مشارکت بانوان و جوانان در مدیریت شهری

حمایت از مساجد در جهت ارائه خدمات به جوانان در راستای شعار (مساجد پرشورجامعه ی ایمن)

بهبود و توسعه ناوگان عمومی حمل و نقل شهری

تسریع در ساخت مترو درون شهری

ایجاد امکانات در جهت تسهیل رفت و آمد جانبازان و معلولین در معابر شهری

احداث فضاهای اختصاصی درون پارک ها برای ورزش بانوان

ایجاد مناطق ویژه تفریحات سالم و کم هزینه

نوسازی بافت های فرسوده شهری

جمع آوری متکدیان

حمایت از کسب و کارهای خانگی وایجاد تسهیلات بانکی در جهت اشتغال زاییشعاری که برای خود انتخاب کرده اید؟

من تصور می کنم در شرایط فعلی کرج به شعار نیاز ندارد بلکه نیازمند افرادی است که در عین داشتن تخصص و کارآمدی داری ایمان قلبی و تعهد به خدا برای خدامتگزاری به مردمی باشند که شایستگی بهترین خدمات شهری و زیباترین محیط برای زندگی و البته مدرنترین امکانات رفاهی تفریحی هستند.به خودتان رای خواهید داد؟

البته با توجه به نیتم از شرکت در انتخابات بله رای میدهم.

karajrasa.ir/
کد مطلب: 2072