۰
 
کاندیداهای ریاست جمهوری در تهران چقدر رأی آوردند؟
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۰۹
Share/Save/Bookmark
ترکیب آراء کاندیداهای ریاست جمهوری در شهرستان تهران طی اطلاعیه‌ای از سوی فرمانداری تهران اعلام شد.

متن این اطلاعیه به این شرح است:

در اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری به اطلاع کلیه اهالی شهرستان تهران می‌رساند در نتیجه انجام انتخابات که در روز جمعه مورخ ۹۲/۰۳/۲۴ در شهرستان تهران به عمل آمده جمع رأی مآخوذه ۲۸۶۲۷۷۶ برگ بود که در نتیجه اشخاص زیر :

۱ آقای حسن روحانی دارای ۱۳۲۶۹۶۴ رأی .

۲ آقای محمدباقر قالیباف دارای ۷۲۵۸۵۴ رأی .

۳ آقای سعید جلیلی دارای ۳۲۱۳۲۴ رأی .

۴ آقای اکبر ولایتی دارای ۱۷۹۳۷۱ رأی .

۵ آقای محسن رضائی میرقائد دارای ۱۷۳۷۶۱ رأی .

۶ آقای سید محمدغرضی دارای ۳۵۶۰۰ رأی .

بوده‌اند . اینک در اجرای ماده ۸۰ قانون انتخابات ریاست جمهوری از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۲ روز هیأت اجرائی در محل فرمانداری تهران برای قبول شکایات آماده می‌باشد‌.

در ضمن برابر تبصره ۲ ماده فوق شکایتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل: نام، نام خانوادگی، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) واصل و امضای شاکی را داشته باشد. همچنین با توجه به تبصره ۳ ماده مذکور، در صورتیکه شاکی بدون دلیل و مدرک و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد، قابل تعقیب و پیگیری است.
کد مطلب: 2189