۰
 
پرسشهاي جلسه سوم خواستگاری
تاریخ انتشار : جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۳۳
Share/Save/Bookmark
 
آیا لازم است جلسات گفتگو به جلسه سوم هم کشیده شود؟ در این صورت چه سؤلاتی را باید مطرح کرد؟

برخی از مسائل را به سبب حیا نمی توان در جلسات اول و دوم مطرح کرد یا هنوز زمان طرح آنها نرسیده است. این سؤالها عبارتند از:

-۱ گرم مزاجی یا سرد مزاجی
- رفع غرایز جنسی تا چه حد در زندگی زناشویی برایتان اهمیت دارد؟
نکته: با توجه به این که اختلاف شدید خانم و آقا در این مسئله، عامل اختلاف جدي در زندگی مشترك و در مواردي عامل انحراف اخلاقی و جنسی یک طرف و لطمه به اعصاب و روان میشود، طرح آن ضرورت دارد.
این سؤال در جلسه سوم مطرح میشود تا به فرد تهمت شهوترانی، هواپرستی و ... داده نشود. اگر طرح این سؤال برایتان مشکل است و حیا اجازه نمی دهد میتوانید آن را به صورت نوشتاري بپرسید.


-۲ فرزنددار شدن و زمان آن
چه زمانی را براي فرزنددار شدن مناسب می دانید؟
چند تا فرزند خوب است؟


-۳ چگونگی مراسم عقد و عروسی
- نظر شما در مورد مهریه چیست؟
- نظرتان درباره چگونگی و مراسم عقد و عروسی چیست؟
- آیا مراسم آلوده به گناه یا بدون گناه برایتان فرقی دارد؟
نکته: در صورت عدم توافق در این مسائل ممکن است در ابتداي ازدواج، کدورت هایی پیش آید و به سبب خاطرات تلخ پدید آمده، بهانه جویی هایی در زندگی مشترك بروز کند.


۴-چگونگی ملاقاتهاي دوران عقد
- نظر خانواده شما درباره ملاقات هاي دوران عقد چیست؟
- در این زمینه آداب و رسوم خاصی در خانواده شماست؟


-۵ انتظار خاص از همسر آینده
- آیا انتظار خاصی از همسر آینده خود دارید؟
نکته: برخی از افراد نیازهاي خاصی دارند که حتماً باید پیش از ازدواج با نامزد خود مطرح کنند تا ببینند آیا توان برآوردن آن را دارد یا خیر، براي مثال ممکن است دختري یا پسري بیش از دختران و پسران دیگر به اظهار محبت همسر نیاز داشته باشد که حتماً باید مطرح نماید.
کد مطلب: 4899