۱
 
شعر طنز
ضدحالِ اعتدال!
تاریخ انتشار : جمعه ۱۵ شهريور ۱۳۹۲ ساعت ۲۱:۴۲
دولتی آمد شعارش اعتدال/تا کند حل مشکلات اشتغال تا جوانانی فهیم و اهل دل/همچو میرزا روز و شب در عشق و حال! آمد او تا پشت ران!!! دشمنان/بیشتر گردد دچار اشتعال!
Share/Save/Bookmark
میرزا حسین خان طناز الرعایا!
اینم یک شعر مودبانه و قابل انتشار از میرزا حسین خان طناز الرعایا در مورد دولت اعتدال!
ضدحالِ اعتدال!


دولتی آمد شعارش اعتدال                  تا کند حل مشکلات اشتغال

تا تورم را بَرَد تا زیر ۱۰۰                       تا سر آید روزگار ضد حال!

مشکلات مملکت گر دیو شد                با کلید آید حسن چون شیر زال

تا جوانانی فهیم و اهل دل          همچو میرزا روز و شب در عشق و حال!

آمد او تا پشت ران!!! دشمنان               بیشتر گردد دچار اشتعال!

کدخدای ده که داند مصلحت                با وزیران حسن در اتصال!

لیک با کابینه ای بس مردنی!              کاری از دستش نَرَد جز قیل و قال!

دوستان ترسم وزیران کلید                  کا مَدَندی با شعار اعتدال

بس که سال و ماهشان افزون شده      در همین دولت نمایند ارتحال!
کد مطلب: 3412