۰
 
درگوشی در مورد حضور متکی در کرج
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۹:۵۲
Share/Save/Bookmark
یکشنبه سالن جاسبی شاهد حضور منوچهر متکی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد کرج بود که با حضور قابل توجه دانشجویان همچنین برخی مسئولین دانشگاه و استان آغاز شد
مراسم با سخنرانی کوتاهی از آقای متکی که درباره ی سیاست های کلی ایشان در ریاست جمهوری احتمالی دولت یازدهم شروع و با پرسش هایی از دانشجویان ادامه یافت
البته سوالات بی پاسخ دانشجویان کم نبود چرا که سوالات ابتدایی با پاسخ های مفصل یک دیپلمات همراه بود و خب وقت هم که همیشه در این نشست ها زیغ است
منوچهر متکی که تولید را شاه کلید مشکلات فعلی کشور در عرصه ی اقتصاد می دانست،کمی به مشکلات هر روزه ی مردم که تورم و فساد در برخی دستگاه های دولتی بود اشاره کرد
البته وی غیر از برخی کلیات رایج بر سرزبان بیشتر کاندیدا ها طرحی دقیق تر از برنامه ریزی خود برای اداره ی کشور ارائه نکرد
که احتمالا مجددا به دلیل زیغ وقت بوده است
از آنجا که انتقاد ها همیشه با استقبال مسئولین همراه بوده و همچنین میتوان گفت امری ضروری تلقی شده خوشبختانه ایشان نیز قسمتی از انتقاد های خود را نسبت به دولت های پیشین بیان نمودند
ایشان مشکلات اقتصادی حال حاضر کشور را بیشتر ناشی از سوئ تدبیر مسئولین دانسته تا جایی کهتورم اخیر را یک کودتای قیمت نامیده و از این موضوع ابراز ناراحتی کردند
در ادامه یکی از دانشجویان از موضع گیری های اخیر آقای متکی انتقاد کرده و از ایشان پرسید چرا در این زمان و چرا اینچنین ؟
البته با پاسخ دیپلماتیک ایشان دیگر حرفی برای کسی نماند تا بزند
حتی دانشجویانی که از این سوال با دست زدن استقبال برجسته ایی کردند
از نظر ایشان وقتی مسئولیت بالا در دولت داشتند که صلاح نبوده و وقتی مسئولیتی هم نداشتند نیاز هم نبوده تا ایشان اظهار نظری کنند
خب شاید این انتضار مردم از نخبگان سیاسی زیاد و ناعادلانه باشد و شاید هم منوچهر متکی خود را یک نخبه ی سیاسی نمیداند
در هر حال جلسه به دلیل زیغ و قت به پایان رسید
البته با خوبی و خوشی و همراه با یک سوال که
سر انجام چه کسی بهترین شخص برای اداره کشور در ۴ سال آینده است
کد مطلب: 1621