۱
 
آنچه باید از محیط زیست دانست
محیط زیست و اهمیت آن
ندا پورصالح
تاریخ انتشار : جمعه ۲۱ تير ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۳۰
Share/Save/Bookmark
 
محیط زیست و اهمیت آن
محیط زیست،محیط زندگی،جایی که درآن زندگی ورشد کرده و نفس می کشیم. نخستین چیزی که به ذهن می رسد برای بقای نسل،محیطی سالم وبی خطربرای زندگی است. انسان،بنابر حس پیش بینی و استدالی درمناطق پرخطرخانه اش رابنا نمی کند. انتخاب انسان برای زندگی همواره محیطی بوده که با شرایط زیستی ساده تروخطرات کمتر بتواند درآنجا زندگی کند.
مراتع،دشت ها،دامنه کوه ها،سواحل دریا،حاشیه رودخانه ها،ازجمله مکان های به شمار می رود که بشردرطی سال ها برای اسکان انتخاب میکرد. به همین دلیل است که بیشترتمدن هاوشهرها دراین مناطق شکل گرفته اند.
درطی زمان انسان، دوست طبیعت وطبیعت دوست انسان به شمار میرفت. با گذشت زمان وتوسعه شهرها انسان از زندگی درطبیعت فاصله گرفت وبه زندگی صنعتی روی آورد. کارخانه ها وساختمان های غول پیکر به کلی تعامل زندگی انسان با طبیعت را از بین برد. درطول چند دهه میزان آلایندگی کارخانه ها و زباله های صنعتی وبخارهای سمی ناشی ازدود موتورماشین ها سلامت محیطزیست رابه خطرانداخت.
انسانی که تا چندی پیش همچون دوست در دل طبیعت وهمراه با طبیعت زندگیمی کرد،اکنون به بزرگترین تهدید برای محیط زیست تبدیل شده است.
افزایش آلاینده ها ،قطع بی رویه درختان،آلودگی آبها،فرسایش خاک وغیره انسان را به فکرچاره انداخت. جمعیت های دوست دارمحیط زیست وحافظ طبیعت جابه جا دست به فعالیت زدند چرا که محیط زیست درمعرض نابودی بود.
اصولاً خطراتی که محیطزیست را تهدید می کند،مراتب متفاوتی دارند. آلاینده ها ی هوا، آلاینده های آب و خاک ، عوامل فرسایش خاک،تخریب کردن مراتع و جنگل ها همه و همه درافزایش آلودگی تاثیر گذارند.
زمینی که امروز روی آن زندگی می کنیم، پیرتر از آناست که به تواند بدون کمک ساکنان خود حیاط طبیعی را ادامه دهد. به همین دلیل توجه به محیط زیست و حفاظت ازآن جز اولویت ها و سیاست های مسئولان اکثر کشورها به شمارمی رود.
درایران سیاست های تعریف شده همیشه منطبق بر حفظ وارزش گذاری بر محیط زیست بوده است. با این همه درچند سال اخیر توجه به خطرات تهدید کننده محیط زیست کمترازدولت های پیشین است.
در این سال ها مواردی چون قطع درختان جنگل ابر به منظور احداث جاده، نابودی دریاچه ارومیه به دلیل ایجاد جاده ای دیگر، از بین رفتند. مراتع به دلیل چرای بی رویه دام، آلودگی دریا به دلیل نشت مواد آلوده، مرگ ماهی ها درآب آلوده وبسیاری موارد دیگر رامرتبا شاهد بودیم.
هرچند جمعیت های محیط زیست و فعال ان در این زمینه، نهایت تلاش خود را در این زمینه انجام میدهند اما رفتار مسئولان در راستای این سیاستها نبوده و حتی در پاره ای از موارد برخلاف سیاستهای تعیین شده برای حفاظت از محیط زیست اقدام کرده اند. مثل آنچه که چندی پیش از زبان رئیس دولت در مورد چرای دامها در جنگلها شنیدیم، یا قطع شبانه درختان جنگل ابر، یا ساختن جاده در وسط دریاچه ارومیه و موارد زیادی از این دست.
متاسفانه گاهی یک حرکت، تمامی زحمات چندین نسل را از بین می برد.اظهار نظر بدون تفکر و بدون اندیشیدن عواقبی که برای انسان، محیط زیست و نسل های آینده دارد. این گونه تصمیمات می تواند عواقب خطرناکی را در پی داشته باشد.
منظور از حفاظت از محیط زیست، تلاش برای دست یابی به توازن میان استفاده از منابع طبیعی و حفظ آنها برای آینده است. حفظ منابع و ذخایر زیرزمینی، مصرف درست انرژیها و حفاظت ازگونه های زیستی گیاهی و جانوری و غیره نمونه ای از این موارد است.
امروزه انسان آگاه و متمدن میداند كه حفاظت از گونه ها و گوناگونی زیستی جانداران و حفظ بقای آنها برای او سودمند است. دولتها در طی سالها باصرف هزینه های گزاف تلاش کرده اند تا آگاهی مردم را برای حفظ و سلامت محیط زیست بالا ببرند. تلاشهای انجمن های حامی محیط زیست و سیاست گذاری های دولت ها باعث شد که مردم تیشه به ریشه خود و طبیعت نزنند و زمین را در بارور ساختن و حفاظت از منابع خود یاری کنند.
کد مطلب: 2458