پایگاه خبری اسنانیوز - پربيننده ترين عناوين دانشگاه فرهنگیان :: نسخه کامل http://asna-alborz.ir/farhangian Sat, 21 Jan 2017 14:17:26 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://asna-alborz.ir/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری اسنانیوز http://asna-alborz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری اسنانیوز آزاد است. Sat, 21 Jan 2017 14:17:26 GMT دانشگاه فرهنگیان 60 وصله ی ناجور http://asna-alborz.ir/vdca.unyk49new5k14.html آه...می گویند تووصله ی من نبودی ، آخر جای تو روی تنم درد می کند ... هی می خواهم خودم را به بی خیالی بزنم... اما هنوز ابرهای کبود روی صفحه ی تنم...خیالم را بی خیال می کند؛ هنوز زیر گوشم داغ است ، ازدست سیلی سخت زمان!!! هی می خواهم تصویرت را کیمیا کنم!!! حیف... هنوز دستان حس گر من درد می کند... می گویند تو وصله ی تن من نیستی ،آخر تاروپود ذوقمان نخ نما شده ... هی می خواهم دهان همه را قفل کنم ، حیف ... که کلید ساز زمانه بامن قهر است ؛ می گویند تو وصله ی من نیستی ، آخر قواره ی دلت راتنگ بریده اند ، می خواهم بدهم درزی جورش کند ، حیف که دل من را هنوز نبریده اند!!! ]]> دانشگاه فرهنگیان Sun, 08 Dec 2013 10:42:32 GMT http://asna-alborz.ir/vdca.unyk49new5k14.html نقش آموزش مجازی در کاهش هزینه های آموزش از دیدگاه مدرسین و کارکنان دانشگاه فرهنگیان پردیس امیرکبیر کرج (مطالعه کیفی) http://asna-alborz.ir/vdci.za5ct1ap3bc2t.html به گزارش خبر دانشجویان البرز(ا سنا): نقش آموزش مجازی در کاهش هزینه های آموزش از دیدگاه مدرسین و کارکنان دانشگاه فرهنگیان پردیس امیرکبیر کرج (مطالعه کیفی) طرح مساله: آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهادهای مصرف کننده جامعه همه ساله بخش اعضمی از بودجه کشور را به خود اختصاص می دهد، بنابراین شناسایی راههایی که بتواند موجب کاهش هزینه های هنگفت این بخش گردد شکوفایی و توسعه اقتصادی کشور را به دنبال خواهد داشت. هدف مطالعه: این مطالعه با هدف بررسی نقش آموزش مجازی در کاهش هزینه های آموزش از دیدگاه مدرسین و کارکنان پردیس امیرکبیر دانشگاه فرهنگیان صورت گرفت. روش مطالعه:مطالعه ی حاضر از نوع مطالعات کیفی میباشد. داده ها با استفاده از روش مصاحبه جمع آوری و با روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: استقرار نظام آموزش مجازی می تواند منجر به کاهش هزینه های آموزش در ابعاد گوناگون شود. نتیجه گیری: با سرمایه گذاری اولیه به منظور پیاده سازی آموزش مجازی می توان در میان مدت و بلندمدت، هزینه های آموزش و پرورش را کاهش داد. مقدمه آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی موجود در هر جامعه ای همواره حجم زیادی از بودجه ی سالانه ی هر کشور را به خود اختصاص می دهد. با توجه به مصرف کننده بودن این نهاد اجتماعی و ابعاد وسیع آن کاهش هزینه های آن در عین حفظ و افزایش کارایی و اثربخشی همواره یکی از چالش ها و دغدغه های مسئولین بوده است. با توجه به نقش بنیادی آموزش و پرورش در تأثیرگذاری‌ بر اراده‌ها و تغییر رفتارهای فردی و جمعی در جامعه از طریق‌ کارکردهای جامعه‌پذیری و هویت‌آفرینی، انتقال فرهنگی‌ و فرهنگ‌سازی، فرهنگ‌پذیری، پرورش سیاسی و ایجاد خودباوری‌ ، رویکردهای اصلی اصلاح الگوی مصرف در حوزه‌ آموزش و پرورش عبارتند از:۱-رویکرد ترجیح مصرف کالاهای‌ داخلی بر کالاهای خارجی.۲-رویکرد مصرف درست و بهینه‌ در مقابل اسراف و زیاده‌روی. آموزش و پرورش در هر دو بعد، رسالت فرهنگ‌سازی و مدیریت فرهنگ مصرف جامعه با استفاده از ظرفیت‌ها و ساز و کارهای خویش را بر عهده دارد. (بقائی و قهرمانی فرد،۱۳۸۸) مجموعه آموزش و پرورش متولی فرهنگ جامعه است و هر حرکت فرهنگی که می خواهد در جامعه شکل گیرد چنانچه از این مسیر اقدام شود نتیجه بخش خواهد بود. برای اینکه کشور بسوی توسعه حرکت کند، باید بسیاری از مسایل اقتصادی را از زاویه فرهنگی نگریست. زمانی می‌توانیم به توسعه پایدار برسیم که روند تولید و مصرف در کشورمان را به بهترین شکل ممکن هدایت، نظارت و مدیریت کنیم. در مهندسی فرهنگی باید این مسأله را به درستی تشریح و تبیین کنیم که جامعه درعین حالی که باید در رفاه باشد، در همان حال تفکر و نگرش تولیدی هم داشته باشد .(عباسی کیا،۱۳۸۹) یکی از راههای تحقق این امر در شرایط فعلی می تواند روی آوردن به اقتصاد مقاومتی باشد . اقتصاد مقاومتی روشی برای مقابله با تحریم ها علیه یک منطقه یا کشور تحریم شده می باشد، در شرایطی که صادرات و واردات هیچ کدام برای آن کشور مجاز نمی باشد. طبق نظر دولت مردان ایرانی در تعریف اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت برای رد کردن فشارها وعبور از سختی ها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی نیاز است. جمهوری اسلامی در حوزه های اقتصادی با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که به هیچ عنوان تاکنون چه در عرصه ی عمل وتجارب بشری مشابه واقعی نداشته است. یکی از این مفاهیم "اقتصاد مقاومتی" است. حوزه ی موضوعی اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری(مدظله العالی) طرح گردیده بسیار گسترده است. بر این اساس در تبیین حوزه اقتصاد مقاومتی ابتدا نیاز است ابعاد موضوع شناسایی و موضوعات مختلف به لحاظ اهمیت طبقه بندی شوند. اقتصاد مقاومتی نباید به مقاومت اقتصادی تلقین شود این رویکرد آغاز یک انحراف در بحث گفتمان سازی است و علت حاکم شدن چنین رویکردی در ذهن این دسته از گویندگان و نویسندگان شرایط اقتصادی کشور در این دوره است، علت موثر بودن یک اصطلاح جدید این است که مقید به شرایط خلق و ابداع آن نباشد. با عنایت به سخنان مقام رهبری "اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که با توجه به همه ی قوت ها و ضعف های داخلی و خارجی و تهدیدها و فرصت های بیرونی سناریو سازی می کند و برای هر شرایطی برنامه ای دارد، اگر این گونه نگاه کنیم دیگر نمی گوییم طول عمر اقتصاد مقاومتی ۶ ماه یا ۱ سال است، یعنی تا زمانی که تحریم ها تمام شود. (حسین زاده بحرینی،۱۳۹۲) خلاء اساسی که در بررسی فعالیت مدارس وجود دارد، این است که مدرسه را تنها مجری سیاست ها و برنامه های دولت ندانیم، بلکه آن را واحد برنامه ریزی تصمیم گیری و مدیریت بدانیم. (شلماتی،۱۳۹۱) یکی دیگر ازعواملی که در شرایط تهدیدات خارجی وتحریم ها اقتصاد آموزش وپرورش را تحت تأثیر می گذارد،ویژگی اقتصادی کشور است.با توجه به ویژگی اقتصاد ایران وباتوجه به این که منبع اصلی درآمد دولت فروش حاصل از نفت است،بالطبع وزارت خانه آموزش وپرورش تمایل به استقلال از جامعه دارد.چون در شرایطی که درآمد حاصل از نفت مستقیما عاید دولت می شود،دولت از نیروهای تولیدی وطبقات اجتماعی کشورمستقل و به در آمد نفت وابسته می شود. در چنین شرایطی به دلیل وابستگی آموزش و پرورش کشور به بودجه ی دولتی و نفت ، خود را جدای از جامعه احساس خواهد کردبه دلیل ضعف در رقابت سطح کارایی آن نیزپایین خواهد آمد.آنچه در حال حاضر برای توسعه ی مشارکت در آموزش و پرورش به منظور توسعه نهادی وجود دارد این است که علاوه بر کاهش هزینه ها در آموزش و پرورش نیازمند بسط قابلیت های فردی در ذینفعان آموزشی است. (شلماتی،۱۳۹۱) یکی از راهکارهای کاهش هزینه در آموزش و پرورش می تواند تغییر رویه های موجود و روی آوردن به شیوه های جدید باشد که آموزش مجازی یکی از آنهاست. آموزش مجازی یک هم افزایی جدید در میان افراد و ابزارهای فناوری اطلاعاتی آنان فراهم کرده است . همچنین مرزهای زمان ، مکان و مرزهای سازمانی را در نوردیده است . به کارگیری فناوری اطلاعات در سیستم های آموزش ضمن خدمت از مهمترین چالشها، درعرصه آموزش منابع انسانی و یادگیرنده مادام العمر و سازمانهای آموزش در عصر آتی خواهد بود توسعه و استفاده از فناوریهای ارتباطی در سیستمهای آموزشی ، سازه ای برای تغییر در آموزش هستند که سبب تسهیل ارائه و دریافت برنامه های آموزشی در فواصل مکانی شده اند .فناوریهای جدید نوع نیازهای مردم و سازمانها را تغییر می دهند . پیشرفت در فناوریهایی همچون رایانه ها و روبوتها راههایی جدید را برای ایجاد و افزایش روشهای نوین تدریس پیش روی آموزشگران گشوده است . این تغییرات فناوری بر آموزش به ویژه آموزش ضمن خدمت اثرات چشمگیری داشته است. (زمانی و مقدسی،۱۳۷۷) بنابراین در این مطاله به شیوه ی کیفی به بررسی نقش آموزش مجازی در کاهش هزینه های آموزش پرداخته شده است. مواد و روشها پژوهش حاضر از نوع مطالعات کیفی از نوع تحلیل محتوا می باشد؛ تحلیل محتوای کیفی شیوه ای مناسب برای به دست آوردن نتایج معتبر و پایا، از داده های متنی به منظور ایجاد دانش، ایده ای جدید، ارائه ی حقایق و راهنمای عملی ، برای عملکرد است. هدف از این شیوه فشرده کردن، توصیف وسیع یک پدیده می باشد. معمولاً هدف این مفاهیم یا طبقات ساخت یک مدل، سیستم مفهومی، نقشه ی مفهومی یا طبقات است. ( محمودی شن و همکاران،۱۳۸۸) جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی کارکنان و اساتید پردیس امیرکبیر فرهنگیان کرج بوده که از آن میان نمونه ها به شیوه ی دردسترس برگزیده شدند. شرکت کنندگان در مصاحبه پس از آگاهی از اهداف پژوهش با اخذ رضایت در مطالعه شرکت نمودند. داده ها با استفاده از مصاحبه ی بدون ساختار با پرسش این سوال که " آموزش مجازی چگونه می تواند در کاهش هزینه های آموزش و پرورش موثر افتد؟" آغاز و با توجه به پاسخ شرکت کنندگان ادامه پیدا می کرد. پاسخ ها ضبط و سپس عینا بر روی کاغذ پیاده می شد و سپس پاسخ ها کد گذاری شده و موارد مربوطه با توجه به حیطه ی معنایی در طبقات جای می گرفت. مصاحبه ها تا آنجا ادامه یافت که اشباع اطلاعاتی حاص شد یعنی دیگر داده ی جدیدی به دست نیامد.در نهایت تعداد ۱۸ مصاحبه انجام و مدت زمان مصاحبه ها از ۱۵ تا ۳۵ دقیقه متغیر بود. یافته ها در این مطالعه از میان ۱۸ مصاحبه انجام شده ۱۱ نفر از مصاحبه شوندگان از میان اساتید و ۷ نفر کارکنان اداری دانشگاه بودند. یافته های حاصل از مصاحبه ها در جدول ۱ طبقه بندی شد. جدول۱: نقش آموزش مجازی در کاهش هزینه های آموزش کاهش هزینه های مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان آموزشی، اداری و اجرایی کاهش هزینه های مربوط به تکرار پایه، بازماندگی از تحصیل و تجدید دوره کاهش هزینه های مربوط به نگهداری ساختمان موسسات آموزشی کاهش هزینه های مربوط به تهیه ملزومات اداری و تجهیزات موسسات آموزشی مانند میز و نیمکت، تخته و... کاهش هزینه های مربوط به تهیه و تولید و انتشار مواد آموزشی کاهش هزینه های مربوط به ایاب و ذهاب کارکنان موسسات ، یاددهندگان، یادگیرندگان و... کاهش هزینه های مربوط به زمان کاهش هزینه های مربوط به ارزشیابی (انواع ارزشیابی از کارکنان و یاد دهندگان و یادگیرندگان) کاهش هزینه های مربوط به کیفیت بحث و نتیجه گیری همانگونه که در یافته ها مشاهده شد، به اعتقاد شرکت کنندگان در این مطالعه استقرار نظام آموزش مجازی می تواند منجر به کاهش هزینه های آموزش و پرورش شود. از دیرباز این موضوع مطرح بوده که از مشکلات آموزش های سنتی مسئله عدم امکان سنجش میزان بازگشت سرمایه است، لیکن آموزش های مجازی ماهیتاً نسبت به آموزش های سنتی بیشتر قابل اندازه گیری است و ابزارهای مختلف اندازه گیری جهت سنجش میزان انتقال دانش از این طریق طراحی شده است. از جمله این ابزارها می توان به نرم افزارهای ویژه سنجش و اندازه گیری اشاره کرد . در نتیجه اخیراً برخی از استفاده کنندگان از آموزش های مجازی نتایج کمی و قابل اندازه گیری در نتیجه بکارگیری آموزش مجازی گزارش کرده اند؛ شرکت برندان ۴۰ درصد کاهش هزینه را بدون کاهش اثربخشی گزارش کرده است. شرکت سیسکو صرفه جویی ۱۰ میلیون دلاری را در صرف هزینه از طریق جایگزینی و بکارگیری آموزش های مجازی اشاره کرده است. خطوط هواپیمایی ایالت متحده با کاهش ۶۰ درصد در زمان آموزش توانسته است ۹ میلیون دلار در پرداخت هزینه های هتل و سایر هزینه ها صرفه جویی نماید و شرکت کامپیوتری اپل کاهش ۸۳ درصدی هزینه را در بکارگیری یک دوره آموزش مجازی، نسبت به آموزش های سنتی گزارش کرده است. (رشیدی و اصیلی،۱۳۸۱) همانطور که پژوهش ها نشان دادند، بی تردید شناسایی ابعاد و طراحی آموزش مجازی برای بکارگیری آن در نظام آموزش ، علاوه بر پاسخگویی به نیازهای روزافزون آموزشی منجر به کاهش هزینه ها ، افزایش اثربخشی و کیفیت آموزش و یادگیری میگردد( مارتینز ، ۱۹۹۷) کاهش هزینه های آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهمترین سازمانها و نهادهای مصرف کننده ی بودجه می تواند نقش مهمی در کاهش هزینه های دولتی داشته باشد اما آنچه که در این بی تردید حائز اهمیت و قابل تأمل است آنست که پیاده سازی و استقرار نظام آموزش مجازی در ابتدای امر نیازمن سرمایه گذاری در جهت تامین زیرساخت ها و نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری است اما آنچه نباید فراموش شود آنست که صرف بودجه در این بخش صرف هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است که در میان مدت و بلندمدت منجر به کاهش هزینه ها در عین حفظ کارایی و اثربخشی خواهد شد. سپاسگزاری: با تشکر از ریاست و حراست پردیس امیرکبیر کرج دانشگاه فرهنگیان. ]]> دانشگاه فرهنگیان Sun, 08 Dec 2013 10:52:41 GMT http://asna-alborz.ir/vdci.za5ct1ap3bc2t.html برگزاری مسابقه طناب کشی به مناسبت بزرگداشت هفته معلم http://asna-alborz.ir/vdcc.eq0a2bqoila82.html به گزارش شبکه خبر دانشجویان البرز (اسنا)امروز مسابقه طناب کشی توسط کانون ورزشی زیست شناسی در دانشگاه فرهنگیان امیر کبیر به منظور بهبود وضعیت جسمانی دانشجو معلمان عزیز در هفته معلم برگزارگردید .این مسابقه با همراهی وهمکاری امور فرهنگی ، مسئولین دانشگاه و فرخی استاد تربیت بدنی در محوطه دانشگاه اجرا گردید .این مسابقه با ۷ گروه ۷ نفره برگزار و در آخر گروه زیست شناسی (G) پیروز شدند . ]]> دانشگاه فرهنگیان Sun, 04 May 2014 20:53:18 GMT http://asna-alborz.ir/vdcc.eq0a2bqoila82.html بیست و چهارمین شنواره ی مسابقات فرهنگی و هنری http://asna-alborz.ir/vdcj.vexfuqeoisfzu.html به گزارش شبکه خبر دانشجویان البرز (اسنا)بیست و چهارمین جشنواره ی مسابقات فرهنگی و هنری دانشگاه پردیس امیرکبیراز دانشجویان علاقه مند در بخش های ذیل ثبت نام به عمل می آورد.۱) بخش کتبی (تفسیر قرآن – احکام و...)۲) بخش شفائی (حفظ و قرائت قرآن)۳) بخش نمایشی (تئاتر-فیلم نامه نویسی و...)۴) بخش علمی،ادبی (شعر – داستان و...)۵) بخش هنری (نقاشی – معرق و...)این مسابقات در ۳مرحله ی اجراء می گردد.۱)مقدماتی و استانی ۲)کشوری ۳)ملیمرحله ی نیمه ی اول اردیبهشت ماه۹۳ ( شفائی :۱۹/۰۱ - کتبی :۲۰/۰۱ ) مکان برگزاری این جشنواره : پردیس امیرکبیر کرج خواهد بود.لازم به ذکر است جوایز ارزنده ی هم به برندگان اعطا می شود. ]]> دانشگاه فرهنگیان Thu, 06 Mar 2014 17:49:08 GMT http://asna-alborz.ir/vdcj.vexfuqeoisfzu.html ثبت نام اردوجهادی دانشگاه فرهنگیان آغاز شد http://asna-alborz.ir/vdcj.8exfuqeoxsfzu.html به گزارش خبرگزاری دانشجویان البرز(اسنا)دانشگاه فرهنگیان پردیس امیرکبیر اقدام به ثبت نام اردو جهادی از دانشجویان علاقه مند نموده است.اردو جهادی درکل دانشگاه فرهنگیان کشور (خواهران – برادران ) از تاریخ ۲۸/۱۲/۹۲ شروع ودرتاریخ ۵/۰۱/۹۳ به پایان می رسد. محل استقرار گروه جهادی پایگاه دوکوهه – خوزستان خواهد بود.در این اردو دانشجویان با ایجاد کارگروه های با موضوعات مختلف( مهدویت، خلقت انسان ، سبک زندگی اسلامی و...) به فعالیت می پردازند.همچنین لازم به ذکر است این سفر با قطار وبرای دانشجویان رایگان ( اگر دانشجویان بخواهند با خانواده حضور داشته باشند هزینه ی خانواده بر عهده ی خودشان است). ]]> دانشگاه فرهنگیان Tue, 11 Mar 2014 16:16:18 GMT http://asna-alborz.ir/vdcj.8exfuqeoxsfzu.html برگزاری کارگاه آموزشی مقاله نویسی در دانشگاه فرهنگیان http://asna-alborz.ir/vdci.va5ct1a3qbc2t.html به گزارش شبکه خبر دانشجویان البرز (اسنا)دانشگاه فرهنگیان به منظور ارتقاء سطح دانش دانشجو معلمان در زمینه ی مقاله نویسی تصمیم به برگزاری کارگاه های آموزشی گرفته است .کارگاه آموزشی مقاله نویسی به صورت چند دوره ی آموزشی با حضور استاد سادین (دانشجوی دکترای مدیریت برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران ) به صورت رایگان در دانشگاه برگزار می گردد ؛ که اولین جلسه آموزشی از کارگاه مقاله نویسی در پنج شنبه ۲۵/۰۲/۹۳ با حضور دانشجویان علوم تربیتی به پایان رسید .در این کارگاه چارچوب های لازم برای نوشتن یک مقاله ی خوب ( عنوان ، چکیده ، مقدمه و...) بیان و هریک را به صورت مفصل توضیح دادند ؛ همچنین در این کارگاه کار با نرم افزار spss (نرم افزارتحلیل آماری جهت آزمون فرضیه های آماری) که لازمه ی یک مقاله ی معتبر است توسط استادمربوطه آموزش داده شد.و با همکاری وهماهنگی خانم عظیمی (کارشناس امورفرهنگی پردیس) به دانشجویان حاضر در این جلسات آموزشی گواهی صادر می گردد. ]]> دانشگاه فرهنگیان Fri, 16 May 2014 14:19:12 GMT http://asna-alborz.ir/vdci.va5ct1a3qbc2t.html سهراب سپهری از معلم شدنش می نویسد http://asna-alborz.ir/vdca.inyk49now5k14.html صدیقه معدنی پوربه خودم می گفتم:بچه ها تنبل و بد اخلاقند دست کم میگیرند درس ومشق خود را… باید امروز یکی را بزنم، اخم کنم و نخندم اصلا تا بترسند از من و حسابی ببرند… خط کشی آوردم، درهوا چرخاندم... چشم ها در پی چوب، هرطرف می غلطید مشق ها را بگذارید جلو، زود، معطل نکنید ! اولی کامل بود، دومی بدخط بود بر سرش داد زدم... سومی می لرزید... خوب، گیر آوردم !!! صید در دام افتاد و به چنگ آمد زود... دفتر مشق حسن گم شده بود این طرف،آنطرف، نیمکتش را می گشت تو کجایی بچه؟؟؟ بله آقا، اینجا همچنان می لرزید... "پاک تنبل شده ای بچه بد ” " به خدا دفتر من گم شده آقا، همه شاهد هستند" ” ما نوشتیم آقا ” بازکن دستت را... خط کشم بالا رفت، خواستم برکف دستش بزنم او تقلا می کرد چون نگاهش کردم ناله سختی کرد... گوشه ی صورت او قرمز شد هق هقی کردو سپس ساکت شد... همچنان می گریید... مثل شخصی آرام، بی خروش و ناله ناگهان حمدالله، درکنارم خم شد زیر یک میز،کنار دیوار، دفتری پیدا کرد …… گفت : آقا ایناهاش، دفتر مشق حسن چون نگاهش کردم، عالی و خوش خط بود غرق در شرم و خجالت گشتم جای آن چوب ستم، بردلم آتش زده بود سرخی گونه او، به کبودی گروید ….. صبح فردا دیدم که حسن با پدرش، و یکی مرد دگر سوی من می آیند... خجل و دل نگران، منتظر ماندم من تا که حرفی بزنند شکوه ای یا گله ای، یا که دعوا شاید سخت در اندیشه ی آنان بودم پدرش بعدِ سلام، گفت : لطفی بکنید، و حسن را بسپارید به ما ” گفتمش، چی شده آقا رحمان ؟؟؟ گفت : این خنگ خدا وقتی از مدرسه برمی گشته به زمین افتاده بچه ی سر به هوا، یا که دعوا کرده قصه ای ساخته است زیر ابرو وکنارچشمش،متورم شده است درد سختی دارد، می بریمش دکتر با اجازه آقا ……. چشمم افتاد به چشم کودک... غرق اندوه و تأثرگشتم منِ شرمنده معلم بودم لیک آن کودک خرد وکوچک این چنین درس بزرگی می داد بی کتاب ودفتر …. من چه کوچک بودم او چه اندازه بزرگ به پدر نیز نگفت آنچه من از سرخشم، به سرش آوردم عیب کار ازخود من بود و نمیدانستم من از آن روز معلم شده ام …. او به من یاد بداد درس زیبایی را... که به هنگامه ی خشم نه به دل تصمیمی نه به لب دستوری نه کنم تنبیهی *** یا چرا اصلا من عصبانی باشم با محبت شاید،گرهی بگشایم با خشونت هرگز... با خشونت هرگز... با خشونت هرگز... سهراب سپهري ]]> دانشگاه فرهنگیان Sat, 03 May 2014 18:45:46 GMT http://asna-alborz.ir/vdca.inyk49now5k14.html سردار جبهه دانش ، ای معلم روزت مبارک http://asna-alborz.ir/vdci.qa5ct1a3vbc2t.html به گزارش شبکه خبر دانشجویان البرز (اسنا)مراسم بزرگداشت هفته معلم، با حضور دکتر عطایی ریاست پردیس، معاون امورمالی ، معاون آموزشی ، اساتید، مسئولین و دانشجو معلمان، دوشنبه ۱۵/۰۲/۹۳، در سالن همایش برگزار شد.در این مراسم، دکتر عطایی، ضمن تجلیل از استادان و دانشجومعلمان ، برای بهبودی مسائل ومشکلات پردیس از تمامیه ارکان ، علی الخصوص دانشجومعلمان در راستای رسیدن به پردیسی نمونه دعوت به تعامل وهمکاری نمودند .در ادامه آقای یگانه (سخنگوی نمازجمعه البرز و مدیر ومؤسس دبیرستان بهارستان) نحوه ی برقرای ارتباط معلمان با دانش آموزان و اهمیت فیزیک ادبیات وعرفان و فرهنگ سلطۀ عشق معلمی سخن گفت.پس از آن نیز استاد امین و استاد کوره ای تصنیفی را به صورت زنده اجرا کردند . در پایان از منتخبین بیست و چهارمین جشنواره ی مرحله ی استانی و دانشجویان برتر و نمایندگان کلاس ها نیز تقدیرشد .در راستای این مراسم دانشجویان محمدی و حسن نژاد دومینو یی با عنوان معلم در محوطه ی ساختمان دانش در حضور مسئولین دانشگاه و اساتید و دانشجویان اجرا کردند . ]]> دانشگاه فرهنگیان Wed, 07 May 2014 17:26:01 GMT http://asna-alborz.ir/vdci.qa5ct1a3vbc2t.html دیدار ریاست دانشگاه با اعضای شورای بسیج دانشگاه فرهنگیان http://asna-alborz.ir/vdch.xnkt23n6zftd2.html به گزارش شبکه خبر دانشجویان البرز (اسنا)دیدار ریاست دانشگاه با اعضای شورای بسیج دانشگاه فرهنگیانبعد از قرائت قرآن گزارش کار معاونت ها به صورت پاور پوینت پخش وبه اطلاع ریاست جدید دانشگاه رسید . مرآتی (معاونت خواهران در ناحیه بسیج دانشجویی) از اقدامات بسیجیان در زمان کوتاه پس ازتشکیل قدردانی وتشکرکرد واز بسیج دانشجویی وتشکلات بسیج دانشگاهی توضیحات مختصری رادادوتوجه و حمایت معنویی و دادن استقلال وتجهیزات برای بسیجان دانشگاه از سمت ریاست خواستار شد. وحسینی رابه عنوان معین دانشگاه فرهنگیان وناحیه بسیج معرفی کرد.بعد از سخنان مرآتی معاونت ها به معرفی وشرح وظایف خود در دانشگاه پرداخت واعلام آمادگی در سال جدید برای فعالیت های بیشتر کرد.ریاست دانشگاه بعد از شنیدن نیازها وخواسته های معاونت ها گفت ازهیچ کمکی به بسیج کوتاهی نمی کند و در قبال این کمک ازبسیجیان خواستهای داشت : به دلیل وظیفه ی که در دانشگاه دارید به معنی ولایت داشتن شما بردیگر دانشجویان نیست پس مواظب رفتار خوددر دانشگاه باشید.داشتن برنامه و حرکت در راستای این برنامه ها و تهیه گزارش کارواز ویژگی بسیجی واقعی : حضور دائمی در صحنه ، تهد به کار در کنار تخصص ،مسئولیت پذیر بودن ،اطلاع از فرامین رهبری و فعالیت های خودجوش بسیجیان نام برد وخواستار توجه معاونت ها به این ویژگی ها شد.ودرآخراز وحدت کادر دانشگاه با پایگاه بسیج برای پیشرفت سریع دانشگاه با کمبودهای موجود خواستار شد. ]]> دانشگاه فرهنگیان Wed, 12 Mar 2014 15:57:18 GMT http://asna-alborz.ir/vdch.xnkt23n6zftd2.html تضمین فرهنگیان با بیمه ی ایران http://asna-alborz.ir/vdci.za5ct1av5bc2t.html به گزارش شبکه خبر دانشجویان البرز (اسنا)دانشگاه فرهنگیان امروز میزبان نماینده ی بیمه ی ایران بود. حامد شریف تهرانی (نماینده ی بیمه ی ایران)درباره ی طرح های جدید (بیمه های زندگی ) اجرا شده در تهران نکاتی را متذکر شدند .وی اهداف این طرح را در موارد زیر برشمرد:سرمایه گذاری با پول های اندک (روزهای۱۰۰۰تومان)در این طرح ها سود ۱۸%تعلق می گیردکمک هزینه پزشکی بلاعوض برای بیماری های خاصدادن تسهیلات ویژه بدون ضامن به افراد دریافت حقوق از بیمه درپایان بازنشستگیو در آخر از دانشجو ها خواست با سرمایه گذاری آینده ی خود راتضمین کنند. ]]> دانشگاه فرهنگیان Thu, 06 Mar 2014 17:54:25 GMT http://asna-alborz.ir/vdci.za5ct1av5bc2t.html