پایگاه خبری اسنانیوز - پربيننده ترين عناوين دانشگاه فرهنگیان http://asna-alborz.ir/farhangian Tue, 26 Sep 2017 16:22:13 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://asna-alborz.ir/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری اسنانیوز http://asna-alborz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری اسنانیوز آزاد است. Tue, 26 Sep 2017 16:22:13 GMT دانشگاه فرهنگیان 60 وصله ی ناجور http://asna-alborz.ir/vdca.unyk49new5k14.html ]]> دانشگاه فرهنگیان Sun, 08 Dec 2013 10:42:32 GMT http://asna-alborz.ir/vdca.unyk49new5k14.html برگزاری مسابقه طناب کشی به مناسبت بزرگداشت هفته معلم http://asna-alborz.ir/vdcc.eq0a2bqoila82.html ]]> دانشگاه فرهنگیان Sun, 04 May 2014 20:53:18 GMT http://asna-alborz.ir/vdcc.eq0a2bqoila82.html برگزاری کارگاه آموزشی مقاله نویسی در دانشگاه فرهنگیان http://asna-alborz.ir/vdci.va5ct1a3qbc2t.html ]]> دانشگاه فرهنگیان Fri, 16 May 2014 14:19:12 GMT http://asna-alborz.ir/vdci.va5ct1a3qbc2t.html ادامه ی فصل باورمن http://asna-alborz.ir/vdcf.edjiw6devgiaw.html ]]> دانشگاه فرهنگیان Sat, 22 Feb 2014 04:41:00 GMT http://asna-alborz.ir/vdcf.edjiw6devgiaw.html برگزاری کارگاه نانو در دانشگاه فرهنگیان http://asna-alborz.ir/vdca.6nyk49nai5k14.html ]]> دانشگاه فرهنگیان Thu, 06 Mar 2014 17:46:22 GMT http://asna-alborz.ir/vdca.6nyk49nai5k14.html انسان کامل یعنی انسانی که قهرمان همه ارزشهای انسانی است http://asna-alborz.ir/vdcd.n0o2yt0nza26y.html ]]> دانشگاه فرهنگیان Sun, 18 May 2014 17:06:13 GMT http://asna-alborz.ir/vdcd.n0o2yt0nza26y.html غار قوری قلعه http://asna-alborz.ir/vdcg.x9nrak9z7pr4a.html درمیان جنگل های بلوت،در شمال شهر جوانرود یکی از بزرگترین غارهای آبی آسیا در روستای قوری قلعه جای دارد که به گفته بومیان تا خاک عراق می رسد. ]]> دانشگاه فرهنگیان Mon, 09 Jun 2014 18:36:39 GMT http://asna-alborz.ir/vdcg.x9nrak9z7pr4a.html گزارش همایش نانو ی دانشگاه فرهنگیان http://asna-alborz.ir/vdca.unyk49nam5k14.html ]]> دانشگاه فرهنگیان Tue, 11 Mar 2014 16:14:01 GMT http://asna-alborz.ir/vdca.unyk49nam5k14.html برپایی نمایشگاه کتاب در دانشگاه فرهنگیان (پردیس امیرکبیر) http://asna-alborz.ir/vdci.ua5ct1avwbc2t.html ]]> دانشگاه فرهنگیان Sat, 01 Mar 2014 20:07:31 GMT http://asna-alborz.ir/vdci.ua5ct1avwbc2t.html غارهای شگفت انگیز ایران بخش اول http://asna-alborz.ir/vdcc.iqpa2bqx0la82.html ]]> دانشگاه فرهنگیان Mon, 02 Jun 2014 12:05:45 GMT http://asna-alborz.ir/vdcc.iqpa2bqx0la82.html