برنامه جامع پیشگیری از مصرف مواد به دانشگاه ها ابلاغ شد

1 مهر 1398 ساعت 11:07

مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان گفت: برنامه جامع پیشگیری از مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه های وزارت علوم امسال بازنگری و تحت عنوان برنامه پیام ۲ به دانشگاه ها ابلاغ شد.


به گزارش اسنا، منصوره سادات صادقی با اشاره به برنامه های مرکز مشاوره دانشجویی در سال تحصیلی جدید گفت: امسال همزمان با ورود نودانشجویان طرح پایش سلامت روان و جسم در مراکز مشاوره و مراکز بهداشت و درمان دانشگاه ها و برخی از موسسات آموزش عالی سراسر کشور شروع شده است. اجرای طرح پایش سلامت روان و جسم در دانشگاه های سراسر کشور وی ادامه داد: این طرح در سال جدید با تاکید بر اجرا به روش اینترنتی است تا بتوان در مورد دانشجویانی که نیاز به خدمات مشاوره و یا بهداشت و درمان دارند با سرعت و دقت بیشتری خدمات رسانی مفیدی توسط مراکز مشاوره و بهداشت انجام شود. تا کنون حدود ۷۰ هزار نفر دانشجو در این طرح شرکت کرده اند. مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم افزود: مراکز مشاوره دانشجویی سراسر کشور در سال تحصیلی جدید با شعار افزایش سواد سلامت روانی جامعه دانشگاهی فعالیت های خود را تقویت می کنند. وی یادآورشد: فعالیت های سال تحصیلی جدید مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در زمینه پیشگیری و مداخله با هدف افزایش آگاهی جامعه دانشجویی نسبت به ضرورت ارتقای سلامت روان قوت می یابند. صادقی با بیان اینکه هفته سلامت روان از ۱۸ مهرماه آغاز می شود خاطرنشان کرد: مراکز مشاوره دانشجویی با پیش بینی برنامه هایی در جهت افزایش توانمندی های دانشجویان، کاهش آسیب های روانی - اجتماعی و افزایش نشاط اجتماعی دانشجویان در دستور کار قرار دارد. برنامه پیام ۲ به دانشگاه ها ابلاغ شد وی از ابلاغ طرح پیام ۲ به دانشگاهها خبر داد و خاطرنشان کرد: پیشگیری از مصرف مواد در جامعه دانشگاهی از جمله سیاست های دفتر مشاوره و سلامت در کاهش آسیب های روانی اجتماعی است که توسط مرکز مشاوره دانشجویی اجرا می شود. صادقی با بیان اینکه برنامه جامع پیشگیری از مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال۱۳۹۶ تدوین و در چندین دانشگاه کشور به صورت پایلوت اجرا شد افزود: بعد از بررسی های انجام شده، این برنامه در سال ۹۸ مورد بازنگری قرار گرفت. وی ادامه داد: این برنامه تحت عنوان برنامه پیام ۲ با تغییراتی که روی آن انجام شده، به لحاظ اجرایی دارای انعطاف و قابلیت بیشتری برای اجرا در دانشگاه ها با مقیاس های متفاوت است. این برنامه بومی سازی شده و ۴ فاز حمایت گیری و استقرار، توانمندسازی، اجرای برنامه در قالب بسته های خدمتی و آموزشی و ارزشیابی برنامه دارد که برخی فازها در دانشگاه ها در حال اجرا هستند. توسعه کانون های همیاران سلامت روان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ادامه داد: یکی از اهداف دفتر مشاوره و سلامت ارتقای سلامت روانی اجتماعی با تکیه بر نیروی دانشجویان همیار است. در سال تحصیلی جدید با تغییر در برنامه های همایش ها و نشست های دانشجویان همیار سلامت روان هدف افزایش آموزش های عمومی و تخصصی به اعضای این کانون ها با درنظر داشتن آسیب های بومی مناطق است. وی افزود: این دانشجویان با آموزش در زمینه نشانه شناسی رفتارهای پرخطر و کمک به دانشجویان هم دانشگاهی خود اقدام موثری در کاهش آسیب های روانی اجتماعی در دانشگاه ها خواهند بود. صادقی افزود: حدود ۴۰۰ کانون در حال حاضر در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وجود دارد و۱۷۰۰۰ دانشجو عضو این کانون ها هستند. امسال برای آموزش های بیشتر و درگیری بیشتر اعضای کانون همایش های منطقه ای با تاکید بر عوامل بومی و سپس همایش کشوری خواهیم داشت.


کد مطلب: 12287

آدرس مطلب: http://asna-alborz.ir/vdcja8ev.uqe8ozsffu.html

اسنانیوز
  http://asna-alborz.ir